cookies

GDPR sa dotkne aj cookies je preto potrebné upraviť používanie cookies aj na Vašich webstránkach. Doteraz nebolo nutné s použitím cookies na webstránkach súhlasiť, stačilo užívateľa oboznámiť so skutočnosťou, že sú na danej stránke použité. Podľa GDPR však užívateľ musí byť pri návšteve webstránky oboznámený s tým aké cookies sa používajú, za akým účelom a aké údaje zbierajú + má mať možnosť tieto cookies, resp. len niektoré z nich vypnúť, pokiaľ si neželá aby o ňom zbierali údaje. Cookies nemajú byť vopred zapnuté, majú sa zapnúť až po udelený súhlasu na ich aktivovanie. Vo vyskakovacom baneri by teda mala byť možnosť na ich zapnutie/vypnutie, teda na ich nastavenie. Existuje už aj viacero hotových riešení na cookies, ktoré uvádzajú, že sú GDPR compliance, napr. cookiebot, Pokiaľ sa zbierajú len základné, nevyhnutne cookies pre funkčnosť webstránky, tak stačí len informácia o tom, že tam sú tak ako to bolo aj doteraz s tým, že musí byť konkrétne aké cookies sa používajú, za akým účelom a aké údaje zbierajú.

Összehasonlítás